همانطور که در مقدمه به این مطلب اشاره شد ما اطلاعاتی را به شما عزیزان ارائه می کنیم تا با این مطالب به مقابله با صوفیه بپردازید یا حد اقل اطلاعات خود را در این زمینه بالا برده  تا از گرایش خود و اقوام خود به این فرقه جلوگیری نمائید و این بنده ی حقیر آماده انجام هرگونه مناظره با متصوفه را دارا می باشم کسانی که می خواهند سوالی مطرح کنند یا برای مناظره آمادگی دارند با شماره ای که در آخر این مطلب آمده تماس بگیرند. حال در این مطلب اول ما با تاریخچه ی آن شروع  می کنیم و سپس آنرا با برهان عقلی باطل می سازیم. تاریخچه: صوفیه ای که در حال حاضر ما شاهد گسترش آن هستیم، صوفیه از تشیع است ولی در اصل منشا تصوف از تسنن بوده و در زمان پیامبر اکرم (ص) این گروه بوجود آمدند، و با اینکه پیامبر اکرم با این قبیل از عادات و حرکات مقابله می کرد ولی این گروه حاضر به دست برداشتن از کار خود نبوده به کار خود ادامه می دادند.و با وفات آن حضرت این گروه با وجود مخالفت های شدید ائمه (ع) بوسیله تعیین سر پرست تقویت شدند و از جمله سران اولیه صوفیه در زمان ائمه به حسن بصری و ابو هاشم کوفی می توان اشاره کرد.که درباره حسن بصری این را می توان گفت که در جنگ جمل حضرت علی(ع) به تمامی مردم بصره حکم جهاد داد اما حسن بصری که به قولی در آن زمان 16 یا 22 بوده به همراه جمع کثیری از پیروان خویش از این فرمان امام سرباز زده و با امام بیعت نکرد و آن ملعون به امام بی احترامی کرده و سخن ایشان را به استهزاء گرفت ، و با پیروان خویش چنین گفت:ما باید از این جنگ دور باشیم که مبادا این جنگ روی ما اثر سوءی بگذارد.در اینجا بد نیست که به اشکالی از طرف اهل تصوف وارد آمده پاسخی کوتاه بدهیم که اینجا مجال بحث در مورد آن نیست.اشکال: شما که می گوئید در زمان جنگ جمل این سخنان بین حضرت علی (ع) و حسن بصری رد بدل شده و او پیروانش از این جنگ سر باز زده اند، آیا یک نو جوان 16 ساله هم می تواند پیروانی داشته باشد؟جواب : اولا که حسن بصری بنا بر قول قوی 22 ساله و 16ساله بودن حسن بصری بنابر قولی ضعیف بوده است.ثانیا حتی اگر ما حسن بصری را 16 ساله بگیریم این سن برای عرب آن هم عرب عصر امام علی (ع) سنی کم نبوده چرا چونکه در حال حاضر تقریبا هیچ کدام از دختران 9 ساله توانایی انجام واجبات را ندارند و اگر ما 16 سال آن زمان را با زمان حاضر مساوی بدانیم پس باید 9 سال الان را هم با آن موقع مساوی بدانیم پس حتما دختران عرب در زمان امام (ع) و پیامبر(ص) هم توانایی انجام وا جبات را نداشته اند و این نتیجه گرفته می شود که پیامبر سنی را برای تکلیف انتخاب کرده که مناسب نبوده و با شرایط تکلیف برابری ندارد و این با علم آن حضرت تضاد دارد. پس سن آن زمان دختران 9 ساله با دختران 17 ساله حاضر و حتی بیشتر برابری دارد پس و قتی 9 سال آن زمان ارزش17 سال حاضر را دارد مطمئناً 16 سال نیز ارزش 25 سال را دارد و حال اینکه آیا یک جوان 25 ساله توانایی اداره ی یک گروه را ندارد؟      البته همانطور که گفته شد حسن بصری سنی بوده و از اهل تسنن فرقه ای را بنا می گذارد.صوفیه های در حال حاضر از جمله: گنابادیه، ذهبیه، اهل حق و...  برای اینکه اشکالی بر آنان گرفته نشود خود را از طریق شاه نعمت الله ولی و شیخ سری و معروف کرخی (لعنت الله علیهم اجمعین) که از اقطاب خود هستند را به امام رضا (ع) می رسانند و معروف کرخی را نایب در طریقت آن حضرت می دانند و امام جواد (ع) را نایب در طر یقت امام رضا می دانند. این قسمتی بود از تاریخچه فرقه صوفیه ان شاء الله برای رد این رساندن و نایب گرفتن جدایی بین طریقت و شریعت در مطالب بعدی بحث خواهیم کرد اما این بار با مدارکی از احادیث و قرآن.  شماره ی این حقیر 09179163226
دسته ها : تاریخچه
پنج شنبه دهم 2 1388
همانطور که گفته شد گنابادیه، ذهبیه، اهل حق و...  برای اینکه اشکالی بر آنان گرفته نشود خود را از طریق شاه نعمت الله ولی و شیخ سری و معروف کرخی (لعنت الله علیهم اجمعین) که از اقطاب خود هستند را به امام رضا (ع) می رسانند و معروف کرخی را نایب در طریقت آن حضرت می دانند و امام جواد (ع) را نایب در طر یقت امام رضا(ع) می دانند. حال ما ایجا اشضکالی بر آنها وارد می کنیم اشکال: شما می گوئید که معروف کرخی نایب در طریقت امام رضا(ع) بوده و تا امام رضا(ع)  ولی طریقت و شریعت یکی بوده و از زمان امام رضا به بعد  چون کارها ی زیادتری نسبت به امامان قبلی (ع) داشته اند طریقت و شریعت را از هم جدا نموده اند نایب بعد از امام رضا معروف کرخی بوده است حال مطلب اینجاست که امام رضا(ع)در سال 202 به شهادت رسیدند ولی معروف کرخی سال200 مرده است. حال شما بگویید نایب طریقت را امام(ع) باید مشخص کند یا معروف کرخی مطمئنا امام(ع) چونکه معروف قبل از امام مرده پس چرا معروف خود شیخ سری را به عنوان قطب بعد از خود بر می گزیند؟جز اینکه بین اسناد فقط اشتباه اسمی و لفظی بوده است و حال اینکه معروف از چه کسی در واقع جواز قطبیت را گرفته؟ تنها مدرک متصوفه دیوان شعر شاه نعمت الله ولی بوده است که در صحفه 48 می گوید« معروف از جوار موسی جواز احسان گرفت »حال اینکه و قتی می گوید موسی یعنی امام رضا؟ البته این تنها مدرک متصوفه برای اثبات حرف خود است که می گوید معروف از امام نیابت را گرفته است.این قسمتی از تاریخچه ی ننگین این فرقه ی ظاله بود شما می توانید برای بدست آوردن جزوه ی کامل این فرقه به مراکز مدیریت یا نمایندگی های مرکز مدیریت حوزه علمیه قم بخش فرق وادیان یا به سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کنید شاید برای شما این سوال پیش آید که چرا صوفیه این قدر گسترش پیدا کرده حال ماجواب می دهیم که چون لفظ صوفی و سالک و طریقت در ادبیات ایران بسیار آمده است این باعث جذب مردم احمق و نادان به طرف افراد شیاد و دروغ گو است.من در مطلب بعدی سخنان آقای شهرام پازوکی مدافع صوفیه و استاد دانشگاه را می آورم در مورد آن بحث می کنیم و ما به اشکالات او پاسخ می دهیم.برای دست یابی به این اشکال ها به صحفه اشکالات شهرام پازوکی مراجعه کنید.     
دسته ها : تاریخچه
پنج شنبه دهم 2 1388
X