آقای موسوی که دم از جنگ و نخست وزیر امام بودن می زنید جواب این سوالات را بدهید. 1-    رابطه وزیر شما بهزاد نبوی را با مصطفی شعاعیان«کومونیست معروف» را در دوره ی اول و دوم نخست وزیری شما  چگونه جواب می دهید؟ 2-    نقش وزیرانتان در ماجرای مک فارلین چه بود؟ 3-    می شود بگوئید نقش بهزاد نبوی وزیر هم کیش شما در تابوت خالی برای کشمیری و شهید جلوه دادن  کشمیری چه بود و چرا به همراه خسرو تهرانی به زندان افتاد؟ 4-    می شود بگوئید که شما که دم از بازگشت به ارزش های انقلاب می زنید چرا همسر خود را به تقلید از کاندیدهای غربی در کنار خود برای سخنرانی تبلیغاتی می نشانید؟ 5-    شما که دم از این می زنید که نخست وزیر امام هستید و بنا به نظر امام شما در دو دوره اول و دوم ریاست جمهوری ایت الله خامنه ای نخست وزیر شده اید ؛ آیا بهتر نیست که با هم مروری بر تاریخ داشته باشیم؟ سال 1360(ایت الله خامنه ای با رای مردم به ریاست جمهوری انتخاب شده اند، کاندید اول برای نخست وزیری آقای ولایتی که رای اعتماد را از مجلس کسب نکرد- کاندید دوم آقای غرضی که باز هم رای اعتماد را کسب نکرد ) حالا نظر حزب مجاهدین انقلاب را بدانید که بهزاد نبوی و دو تن دیگر برای خرد کردن ولایتی در مقابل هاشمی رفسنجانی ؛ که هیچ کدام قانع نشدند که یکی مثل آقای نبوی می گفت پرورش و موسوی و آقای هاشمی می گفت ولایتی .با پیش آمدن این گونه اتفاقات آقای موسوی با 115 رای انتخاب شد. و به نخست وزیری رسید البته با فشار های مجلس یک دست آکنده از حزب مجاهدین انقلاب. پس تا این جا بهتر است بگوئیم نخست وزیر مجلس نه امام و مردم!

دسته ها :
يکشنبه دهم 3 1388
X