من در این برهه از زمان وظیفه دیدم آزادی زنان را باز کرده و جلوگیری کنم از سوو استفاده از کلمه ی آزادی و تساوی حقوق زن و مرد.جایگاه زن : از زن نباید سوء استفاده ی تبلیغاتی نمود و کسانی که گول این شعار های غربی را می خورند احمق هستند به همراه آن شیادانی که خود را در لباس زنان پنهان می کنند «قابل توجه آقای موسوی» زیرا : اینکه باید زنان در اجتماع پا به پای مرد خدمت کنند اشتباه است و وظیفه ی زن خانه داری است و این خانه داری را امری ساده نگیرید زیرا که اگر این زنان فرزندان را به خوبی تربیت نکنند پسران و دختران ناخلفی را به جامعه تحویل می دهند اگر مادر برسر این بچه نباشد و فرزندان در مهد کودک یا زیر نظر پرستار بزرگ شوند  محبت مادری را درک نمی کنند و هیچ چیز از از اسلام را درک نمی کنند بعد هم که فرزندانتان به راه خلاف کشیده شده اند جامعه را متهم به این کار می کنید ای مادر عزیز که مثلا با ازادی پا به پای مرد کار می کنی و در اجتماع رفت و آمد می کنی و مثلا اجتماعی هستید. و با فرهنگ هستید آیا اگر فرزندتان به راه خلاف کشیده شود یا از دین منحرف شود خود را به خاطر مثلا اجتماعی بودن و با فرهنگ بودنتان می بخشید؟ پس ریشه را بایبید و آنرا بخشکانید من ریشه را به شما می دهم خود آنرا بخشکانید ؛ ریشه اینجاست که نباید بگذارید که کسی از شما به عنوان تبلیغات استفاده کند و شما باید در صورت غیر ضرورت به سر کار بروید. ادامه دارد
دسته ها :
يکشنبه دهم 3 1388
X