من در مطلب بعد اشکالات آ قای شهرام پازوکی به اشکالات ما یعنی در حقیقت دفاعیه او را می آوریم و در مورد آن بحث خواهیم کرد.
دسته ها :
پنج شنبه دهم 2 1388
X