حال جواب تمامی این سوالات بالا را هم که آقایان متصوفه بدهند که همچین علمی را ندارند و همچین قدرتی را هم که ندارند اما با این سوال چه می کنند که:5- تنها کتابی که راوی مطلب بالا بوده کتاب و اسناد عبد الرحمن سلمی بوده حال من می خواهم از این آقای عبد الرحمن مطالبی ر ا بدانید اولا او شیعه نبوده بلکه سنی بوده حال دلیل یک دین وآیینی که خود را از شیعه می داند از روایت یک راوی سنی اثبات می شود آیا با عقل جور در می آید؟ ثانیا آقای غطاب «راوی شناس سنی در آن دوره» در مورد عبد الرحمن سلمی اینچنین می نویسد :« هُوَ اَی عَبدُ الرحمن سُلَمِی جَاعِلٌ حَدِیث لصُوفِیه و کُلُ رُوِیَ منه باطلٌ» یعنی«او عبد الرحمن سلمی وارد کننده ی حدیث جعلی برای صوفیه می باشد و تمامی رووایات ذکر شده از جانب وی باطل می باشد.حال آقایان صوفی بر یک روایت باطل از جانب یک سنی جعل کننده ی حدیث خود را اثبات می کنند.اما اشکالات بر سایر عقائد این فرقه بماند برای هفته ی دیگر.التماس دعا.    
دسته ها : رد
يکشنبه بیستم 2 1388
3- در کدام سند روایی از حضرت امام رضا و در کدامین کتاب معتبر شیعی آمده که امام رضا فرموده است که بعد از من والی و عالم طریقت معروف کرخی است؟
دسته ها : رد
يکشنبه بیستم 2 1388
رد معروف کرخی همانطور که می دانید این فرقه خود را به معروف کرخی می رسانند تا از برگشت فرقه خود به اهل سنت و اشکالات وارده جلوگیری کنند حال ما با اینکه گفتیم که مشخص نبوده لفظ موسی دلالت بر حضرت امام رضا می کند یا نه،  فرض را بر این می گذاریم که منظور حضرت امام رضا (ع) بوده حال اشکالات وارد آمده بر این مطلب: گفته می شود که نام این ملعون معروف بن علی کرخی است و گفته می شود که این ملعون در ابتدا به فرض اکثر مسیحی و یا به فرض اقل زردشتی بوده و سپس اسلام آورده است و مادر یا پدر وی نیز همان مسیحی یا زردشتی بوده اند و اینکه او به تحقیق در مورد ادیان رفته و اسلام را نزد حضرت امام رضا(ع) پذیرفته است واز یاران آن حضرت(ع) شده است و نیابت را از وی گرفته است. این مطالب از کتاب عبد الرحمن سلمی گرفته و این فرقه خود را بنا بر این سند به معروف کرخی می رساند.  حال اشکالات را به طور جدی بحث خواهیم کرد:1-اینکه اولا اگر پدر و مادر وی مسیحی بوده اند«به قول اکثر»چرا نام پدر وی علی بوده؟ خودتان در بالا مشاهده نمودید که گفته شد معروف بن علی کرخی حال اگر این مطلب صحت دارد چرا باید که یک مسیحی نام خود را آن هم در زمانی که اسلام مذهب رسمی نبوده علی بگذارد؟
دسته ها : رد
يکشنبه بیستم 2 1388
X